Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1) niemiecki-korekta.pl świadczy usługi korektorskie i redaktorskie z różnych dziedzin nauki. Zajmuje się korektą i edycją rożnego rodzaju tekstów w języku niemieckim, a także tłumaczeniem treści w obrębie językowym języka niemieckiego oraz polskiego jak i tworzeniem nowych treści w języku niemieckim oraz polskim.


       § 2. Składanie zamówienia

1) Zamówienie można złożyć kontaktując się na podany adres e-mail.
2) Na wszystkie zapytania odpowiadamy w terminie do kilku godzin.
       

        § 3. Rozliczanie

1) Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z warunkami ustalonymi podczas przyjmowania zlecenia.
2) Sposób płatności za korektę, tłumaczenie lub tworzenie treści jest 'z góry', chyba, że sposób płatności został w momencie przyjmowania zlecenia ustalony indywidualnie.

       

        § 4. Odbiór

1) Zamawiający otrzyma przedmiot zlecenia drogą elektroniczną w formie załącznika wiadomości e-mail.

       § 5. Reklamacje
1) Zamawiający może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia materiału do Zamawiającego. Dotyczy to zarówno korekty, tłumaczenia jak i stworzonych treści. Reklamacje nie będą uwzględniane po upływie 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia materiału do Zamawiającego.

2) Korzystanie z usług niemiecki-korekta.pl oznacza akceptację Regulaminu.  

        § 6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Post Scriptum Maria Zamorska z siedzibą w Jaksinie (57-160), Jaksin 26 e.

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody lub do czasu w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane.

Korzystając z naszych usług wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed realizacją zamówienia lub usługi skutkuje niemożnością ich realizacji. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@niemiecki-korekta.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej: Post Scriptum Maria Zamorska. Jaksin 26 e, 57-160 Jaksin.

Informujemy również, że jako administrator, Post Scriptum Maria Zamorska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.